1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Výrobný závod INA KYSUCE, spol. s.r.o.

Bočné info
Miesto stavby: 
Kysucké Nové Mesto
Účel stavby: 
Logistická hala
Investor: 
INA KYSUCE, spol. s.r.o.
Autor: 
TEEN engineering s.r.o.
Realizátor: 
INGSTEEL s.r.o.
Stupeň projektu: 
Realizačný projekt nosných konštrukcií, výrobná dokumentácia prefabrikovaných konštrukcií

kontakt form

novinky vypis

Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby