1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Diagnostické centrum STK, Dubnica nad Váhom

Bočné info
Miesto stavby: 
Dubnica nad Váhom
Účel stavby: 
hala pre účel technickej kontroly
Investor: 
ZTS-OTS, a. s., 018 41 Dubnica nad Váhom
Stupeň projektu: 
Dokumentácia pre územné rozhodnutie , Dokumentácia pre stavebné povolenie, Realizačný projekt
Popis projektu: 
STAT-KON ako generálny projektant úspešne spracoval kompletne celý projekt pre stavbu Diagnostické centrum STK Dubnica nad Váhom : od DUR-DSP-RP až po výrobnú dokumentáciu Oceľových a prefabrikovaných konštrukcií. Aktuálne začala výstavba s plánom ukončenia v období 04/2020.

kontakt form

novinky vypis

Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby