1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Novinky

kontakt form

novinky vypis

Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Areál firmy ArcelorMittal Gonvarri Nitra s.r.o. sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Nitra v tesnej blízkosti výrobného závodu Jaguar Land...
STAT-KON ako generálny projektant úspešne spracoval kompletne celý projekt pre stavbu Diagnostické centrum STK Dubnica nad Váhom : od DUR-DSP-RP až po v...
STAT-KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby -  expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologicko-výrobn...
Koncom roka 2017 sme úspešne odovzdali Realizačný projekt oceľových a betónových konštrukcií závodu JLR v Nitre pre najväčš...
Pre súkromného klienta spracovávame projekt ,,Vývojovo montážneho centra,,. Spoločnosť HEITEC ako užívateľ objektu sa zaoberá vývojom,...
Naša spoločnosť sa významným podielom zúčasťnuje na projektových prácach pre najväčšiu súkromnú investíciu v rámci SR...
Spoločnosť IKEA nie je nutné bližšie predstavovať. V rámci Slovenskej republiky má ale viacero výrobných závodov kde sa vyrábajú dielčie...
Spoločnosť STAT-KON s.r.o. z dôvodu zabezpečenia vyššej kvality služieb našim zákazníkom, rozvoja a rozšírenia kapacít zmenila sí...
Pre spoločnosť NEMAK Slovakia, ktorá sa zaoberá výrobou hliníkových komponentov pre automotive sme úspešne zvládli náročný...
Úspešne zvládnutý projekt pre kuriérsku spoločnosť SPS máme za sebou v Banskej Bystrici. Jedná sa o ďalšie rozšírenie v rá...
Pre nášho klienta sme nadviazali na prvú etapu projektu z roku 2012 spracovaním 2.etapy kde sa jedná o servis a skladovanie náhradných dielov pre CNC...
V oblasti automotive spracovávame pre kórejského klienta rozšírenie výroby tmelov v Púchove v stupňoch: Dokumentácia pre územné...