1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Novinky

kontakt form

novinky vypis

Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Areál firmy ArcelorMittal Gonvarri Nitra s.r.o. sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Nitra v tesnej blízkosti výrobného závodu Jaguar Land...
STAT-KON ako generálny projektant úspešne spracoval kompletne celý projekt pre stavbu Diagnostické centrum STK Dubnica nad Váhom : od DUR-DSP-RP až po v...
STAT-KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby -  expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologicko-výrobn...
Pre súkromného klienta spracovávame projekt ,,Vývojovo montážneho centra,,. Spoločnosť HEITEC ako užívateľ objektu sa zaoberá vývojom,...
Spoločnosť IKEA nie je nutné bližšie predstavovať. V rámci Slovenskej republiky má ale viacero výrobných závodov kde sa vyrábajú dielčie...
Spoločnosť STAT-KON s.r.o. z dôvodu zabezpečenia vyššej kvality služieb našim zákazníkom, rozvoja a rozšírenia kapacít zmenila sí...
Pre spoločnosť NEMAK Slovakia, ktorá sa zaoberá výrobou hliníkových komponentov pre automotive sme úspešne zvládli náročný...
Úspešne zvládnutý projekt pre kuriérsku spoločnosť SPS máme za sebou v Banskej Bystrici. Jedná sa o ďalšie rozšírenie v rá...
Pre nášho klienta sme nadviazali na prvú etapu projektu z roku 2012 spracovaním 2.etapy kde sa jedná o servis a skladovanie náhradných dielov pre CNC...
V oblasti automotive spracovávame pre kórejského klienta rozšírenie výroby tmelov v Púchove v stupňoch: Dokumentácia pre územné...