1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

IKEA Components, Malacky

Bočné info
Miesto stavby: 
Malacky
Účel stavby: 
Výrobná hala, skladovanie
Investor: 
IKEA Components
Autor: 
DUR+DSP DeBondt, RP STA-KON
Realizátor: 
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Stupeň projektu: 
Realizačný projekt nosných konšturkcií, Arch. stavebnej časti, Dielenská dokumentácia PREFA+OK
Popis projektu: 
Spoločnosť IKEA má v rámci SR viacero výrobných závodov. Závod IKEA Components Malacky je najväčší a ďalším rozšírením upevnil svoju pozíciu. STAT-KON vypracoval pre generálneho dodávateľa Realizačný projekt nosných konštrukcií a Arch. stavebnej časti ako aj dielenskú dokumentáciu PREFA+OK. Veľmi náročné zadanie tvorili geologické pomery kde bolo nutné pre Švajčiarského dodávateľa regálového systému SWISSLOG o výške 32 m pripraviť základovú dosku v hrúbke 550mm. Týmto sa vytvorilo dokopy 52 000 paletových miest. Ďalšou náročnou časťou stavby bola 32m vysoká požiarna ochranná stena ktorá bola navrhnutá a zrealizovaná z PREFA prvkov a v rekodne krátkom čase bola aj zmontovaná.

kontakt form

novinky vypis

Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby