1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

IKEA Components, Malacky

Bočné info
Miesto stavby: 
Malacky
Účel stavby: 
Výrobná hala
Investor: 
IKEA Components
Autor: 
DUR+DSP DeBondt, RP STA-KON
Realizátor: 
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Stupeň projektu: 
Realizačný projekt nosných konšturkcií, Arch. stavebnej časti, Dielenská dokumentácia PREFA+OK
Popis projektu: 
Spoločnosť IKEA má v rámci SR viacero výrobných závodov. Závod IKEA Components v Malackách je najvýznamnejší z hľadiska rastu a produkcie. Spoločne s generálnym dodávateľom sme vypracovali Realizačný projekt nosných konštrukcií a Arch. stavebnej časti. Zadanie bolo veľmi náročné nakoľko súčasťou projektu bol regálový systém od Švajčiarskeho dodávateľa SWISSLOG ktorý zabezpečí cca 52000 paletových miest a v náročných geologických podmienkach sme museli zabezpečiť zakladanie a základovú dosku pre samotný gerálový systém. Spoločne s partnermi z firmy BEKAERT sa nám úspešne podarilo túto ťažkú úlohu zvládnuť. Ďalšou náročnou časťou projektu bola 32m vysoká požiarna stane ktorá bola navrhnutá a zrealizovaná z PREFA prvkov kvôli presnoti a rýchlosti. 

kontakt form

novinky vypis

Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby