1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Slovak Parcel Servise, Banská Bystrica

Bočné info
Miesto stavby: 
Banská Bystrica
Účel stavby: 
Logistická hala
Investor: 
Slovak Parcel Servise s.r.o.
Stupeň projektu: 
Realizačný projekt, Výrobná dokumentácia BK+OK
Popis projektu: 
Pre spoločnosť SPS sa jedná o ďalšie rozšírenie v rámci Slovenskej republiky. Spoločnosť SPS nadväzuje na predošlú výstavbu svojho kuriérskeho depa v Strečne a upevňuje tak svoju pozíciu na trhu.     

kontakt form

novinky vypis

Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby