1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Výrobná hala Phase

Bočné info
Miesto stavby: 
Selec
Účel stavby: 
výroba sedacích súprav
Investor: 
DURAS, s.r.o.
Autor: 
Bc.Juraj Letko
Realizátor: 
GALA, s.r.o.
Stupeň projektu: 
kompletný projekt pre územné rozhodnutie a projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, dielenská dokumentácia oceľových konštrukcií a betónových konštrukcií, inžinierská činnosť, autorský dozor

kontakt form

novinky vypis

Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby