1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kontakt

STAT-KON, s.r.o.

Sídlo kancelárie:

BUSINESS CENTER MASARYČKY
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
sekcia A, 5. poschodie

IČO: 46 864 784
DIČ: 2023622271
IČ DPH: SK2023622271

Zapísaná v OR SR Trenčín, oddiel:  Sro, vložka číslo:  27113/R
IBAN: SK56 1100 0000 0029 2188 3839 
 

kontakt form

novinky vypis

Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby