1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Služby

Projekčná činnosť jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie pre pozemné stavby:

 • architektonická štúdia
 • vizualizácia
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • realizačný projekt
 • výrobná dokumentácia

Špecializácia na halové a priemyselné objekty

 • spracovanie technicko - dispozičného návrhu
 • cenová kalkulácia
 • predstatika
 • optimalizácia nosných konštrukcií
 • oceľové nosné konštrukcie
 • monolitické nosné konštrukcie
 • prefabrikované nosné konštrukcie
 • drevené nosné konštrukcie
 • dielenská (výrobná) dokumentácia pre oceľové, prefabrikované a monolitické nosné konštrukcie

Komplexný servis pre investorov

 • inžinierska činnosť
 • technický dozor investora


 

kontakt form

novinky vypis

Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby