1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Slovak Parcel Servise, Banská Bystrica

Úspešne zvládnutý projekt pre kuriérsku spoločnosť SPS máme za sebou v Banskej Bystrici. Jedná sa o ďalšie rozšírenie v rámci Slovenskej republiky kde spoločnosť SPS nadväzuje na predošlú výstavbu svojho kuriérskeho depa v Strečne a upevňuje tak svoju pozíciu na trhu.     

kontakt form

novinky vypis

Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby