1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Servisné centrum SAVE-TECH 2.etapa

Pre nášho klienta sme nadviazali na prvú etapu projektu z roku 2012 spracovaním 2.etapy kde sa jedná o servis a skladovanie náhradných dielov pre CNC súčiastky v stupňoch od Dokumentácie pre územné rozhodnutie až po Realizačný projekt a Technický dozor investora. Požiadavka investora bola aby nový objekt ktorý tvorí výrobno-technické zázemie spoločnosti pre rozšírenie služieb svojim klientom tvorilo celok s objektom prvej etapy. Tvorivo sa na čelnej fasáde použil systém ľahkého obvodového plášťa ktorý má zabezpečiť atraktívny výhľad priamo do výroby s priznaním 10t mostového žeriavu kde klientom umožní vnímať výrobu a aktivity firmy už z exteriéru budovy.  

kontakt form

novinky vypis

Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby