1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Rozšírenie výroby UNI-TECH Púchov

V oblasti automotive spracovávame pre kórejského klienta rozšírenie výroby tmelov v Púchove v stupňoch: Dokumentácia pre územné rozhodnutie až po Realizačný projekt a Technický dozor investora. Jedná sa o hlavného dodávateľa tmelov pre klientov ako sú HYUNDAI, KIA, Volkswagen. Súčasťou novej výrobnej haly ja taktiež výskumný sektor, ktorý obsahuje laboratória pre vývoj a kontrolu produktov. Súčasťou celého investičného zámeru je postupná obnova a revitalizácia celého výrobného areálu spoločnosti. V náväznosti na koncept nového objektu pripravujeme pre ďalšie obdobie s klientom možnosti pre obnovu a modernizáciu závodu s realizáciami nových objektov a rekonštrukciami pôvodných objektov.

kontakt form

novinky vypis

Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby