1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NEMAK Slovakia, Žiar nad Hronom

Pre spoločnosť NEMAK Slovakia, ktorá sa zaoberá výrobou hliníkových komponentov pre automotive sme úspešne zvládli náročný projekt nosnej oceľovej konštrukcie haly, ktorej súčasťou sú dva mostové žeriavy nosnosti 60t. V hale sú umiestnené najmodernejšie technologické zariadenia kde súčasťou nášho zadania bol statický návrh a spracovanie realizačného projektu betónových konštrukcií pre tieto zariadenia vrátane podzemného technologického kanála pre dopravníkové pásy zabezpečujúce vývoz odpadovej suroviny

kontakt form

novinky vypis

Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby