1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

IKEA Components, Malacky

Spoločnosť IKEA nie je nutné bližšie predstavovať. V rámci Slovenskej republiky má ale viacero výrobných závodov kde sa vyrábajú dielčie časti produktov. Veľké rozšírenie sa aktuálne realizuje v závode IKEA Components Malacky. Spoločnosť STAT-KON je spracovateľom Realizačného projektu nosných konštrukcií a arch. stavebnej časti ako aj výrobnej dokumentácie nosných konštrukcií. Náročným stavebným prvkov je 32m vysoká požiarna ochranná stena slúžiaca ako bariéra voči samonosnému inteligentnému regálovému zakladaču ktorý je v rámci krajiny ojedinelý svojim rozsahom a technickým vybavením. Pre švajčiarskeho dodávateľa regálového systému bolo nutné zabezpečiť bezdilatačnú základovú dosku rozmerov cca92x92m v mieste náročných geologických pomerov, toto zadanie bolo pre našu spoločnosť obrovskou výzvou a taktiež prejavením dôvery od klienta.

kontakt form

novinky vypis

Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby