1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

HEITEC Slovensko, Trenčín

Pre súkromného klienta spracovávame projekt ,,Vývojovo montážneho centra,,. Spoločnosť HEITEC ako užívateľ objektu sa zaoberá vývojom, programovaním, výrobou a oživovaním strojov, liniek, robotickým pracoviskám. Spoločnosť pracuje pre automobilový, elektrotechnický, strojárenský a farmaceutický priemysel. Hlavnú časť spoločnosti tvorí vlastná projekčná a technická štruktúra pracovníkov v oblasti projektovania automatický zariadení, procesnými vizualizáciami, vývojom SW a HW systémov.   Navrhovaný objekt bude svojim účelom a technickým vybavením zabezpečovať v časti administratívnej budovy zázemie pre technickú a projekčnú zložku firmy. Halová časť tvorí priestor pre technikov pre oživovanie strojov, zariadení a testovaniu prevádzky robotický zariadení. 

kontakt form

novinky vypis

Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Výrobné a technologické objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Občianske stavby
Priemyselné a halové objekty
Občianske stavby
Občianske stavby